Efekt synergii

Lista PS

zapraszamy do zapoznania się z Tabelą Przedsiębiorstw Społecznych

Poniżej prezentujemy Państwu Tabele Przedsiębiorstw Społecznych działających aktualnie na terenie województwa lubuskiego wg definicji PS zawartej w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Z bazą Przedsiębiorstw Społecznych można zapoznać się także poprzez stronę internetową

http://mapaowes.sam3.pl/wojewodztwo-15-lubuskie.html

zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-Tabela-Przedsiebiorstw-Spolecznych
download file