Efekt synergii

Lista przedsiębiorstw społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedsiębiorstw społecznych

Poniżej prezentujemy Państwu spis przedsiębiorstw społecznych działających aktualnie na terenie województwa lubuskiego wg definicji PS zawartej w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Z bazą Przedsiębiorstw Społecznych można zapoznać się także poprzez stronę internetową

http://mapaowes.sam3.pl/wojewodztwo-15-lubuskie.html

zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-Tabela-Przedsiebiorstw-Spolecznych

Zachęcamy gorąco do korzystania z produktów i usług, które proponują spółdzielnie i fundacje działające w naszym regionie. Zakres działalności przedsiębiorstw jest bardzo szeroki,  a każde zlecenie zawiera wartość dodaną w postaci szans na rozwój ekonomii społecznej.