Wiadomości II Edycja

10.07.2017

V WARSZTAT AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

W dniach 07 - 08 lipca 2017 r. odbył się piąty (ostatni) warsztat w ramach II edycji Akademii Liderów Lokalnych. Głównym celem warsztatu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie przygotowania się do realizacji inicjatyw lokalnych. 

Warsztaty rozpoczęły się punktualnie i przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem i programem. Pierwsza część zajęć została poświęcona na dyskusję wokół stanu przygotowania do realizacji projektu, który uczestniczki Akademii muszą przygotować na ostatnie laboratorium, celem zaliczenia Akademii Liderów Lokalnych. Trener omówił także zasady skutecznego planowania cyklu życia projektu. Podczas pierwszego dnia uczestniczki pracowały nad doprecyzowaniem założeń indywidualnych projektów. 5 osób zaprezentowało już swoje prace, które zostały poddane ocenie przez trenera i pozostałych uczestników. Drugi dzień rozpoczął się od spaceru Liderskiego, podczas którego uczestniczki przekonały się, że Akademia Liderów Lokalnych to czas twórczy, czas poszukiwań, eksperymentów i radości z osiąganych wyników.

w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, dziękujemy wszystkim uczestniczkom II edycji Akademii Liderów Lokalnych za udział oraz pełne zaangażowanie !!