Akademia Liderów Lokalnych

Założenia

Akademia Liderów Lokalnych – to cykl 5 - dwudniowych warsztatów, przeznaczonych dla osób z pasją, którzy kierują lokalnymi instytucjami i zakładają nowe. Są przekonani o kreatywnej roli trzeciego sektora w dokonywaniu zmian społecznych. To często „zwyczajni” ludzie, pracownicy organizacji pozarządowych, samorządowcy, którzy prowadzą dialog ponad podziałami i współpracują w jednym wspólnym celu – poprawy funkcjonowania lokalnej społeczności. ALL daje możliwość do zdobycia przez Liderów nowych kompetencji, niezbędnych do jeszcze większego angażowania się w animowanie społeczności lokalnych