Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Co to jest?

Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES) to dokument, który powstał w oparciu o kompleksową diagnozę sytuacji sektora ekonomii społecznej w regionie, prezentując cele oraz rezultaty zaplanowanych działań. Jest to Program stanowiący odpowiedź na wyzwania stawiane regionom w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, a jego głównym celem jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej dla rozwoju społeczno – gospodarczego województwa lubuskiego. Został przyjęty Uchwałą nr 28/302/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 07 kwietnia 2015 roku.