Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Struktura

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej  - to zespół ludzi, którzy cyklicznie się spotykają i społecznie angażują w działania związane z wyznaczaniem wizji i kierunków rozwoju lubuskiej ekonomii społecznej. Ich zadaniem jest także konsultowaniem dokumentów strategicznych uwzględniających istotne zagadnienia związane z polityką społeczną oraz kreowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dot. ES z uwzględnieniem kierunków określonych w Lubuskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015 – 2020.

RKRES został powołany Uchwałą nr 23/278/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku.
Wśród członków Komitetu można wymienić przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz nauki.

Osobą do kontaktów w sprawie RKRES jest Aleksandra Ciszewska – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, tel. (68) 3231926, e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl