Grupa robocza ds. współpracy JST z biznesem

Założenia grupy/cel

Zadaniem grupy jest  próba połączenia świata biznesu i ekonomii społecznej. Pokazania korzyści  jakie przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu. Zależy nam na zmianie postrzegania przez firmy podmiotów ekonomii społecznej jako partnerów biznesowych. Powołana grupa opracuje także założenia długofalowego programu współpracy JST i biznesu.