Certyfikacja/standaryzacja PES

19.06.2017

NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ

W dniach 8-9 czerwca 2017r. w Dworze Kolesin,  odbyło się pierwsze z zaplanowanych czterech dwudniowych spotkań z cyklu „NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ”, organizowanych
w ramach projektu pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.   
Spotkanie to rozpoczęło cykl szkoleń i przygotowań dla Centrów Integracji Społecznej funkcjonujących
w województwie lubuskim do przeprowadzenia w trzech z nich (wyłonionych podczas konkursu), procesu pilotażu wstępnej koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym na przełomie 2017r. i 2018r.           W ramach przeprowadzanego pilotażu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaplanował dofinansowanie działań wzmacniających realizację standardów fakultatywnych dla każdego z trzech CIS-ów uczestniczących w procesie pilotażu, którego zasady oraz szczegóły dofinansowania zostały przedstawione na spotkaniu.

 NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ

Tematem spotkania był: „Wstęp do standardów i ustalenie zakresu standardów obligatoryjnycha jego uczestnicy w sposób partycypacyjny ustalali standardy minimum (obligatoryjne)  i rozpoczęli prace nad określeniem standardów fakultatywnych, które w formie warsztatów poprowadziła Pani Małgorzata Kowalska z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia,  członek Ogólnopolskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ekspert krajowy w dziedzinie polityki i ekonomii społecznej, odpowiedzialny za opracowanie koncepcji systemu standaryzacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym – Centrów Integracji Społecznej (CIS) w województwie lubuskim.