Reintegracja

07.08.2017

NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ II SPOTKANIE

       Za nami drugie z zaplanowanych czterech dwudniowych spotkań z cyklu „NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ”, organizowanych w ramach projektu pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, które odbyło się  w dniach 19 – 20 lipca 2017r. w Dworze Kolesin. Spotkanie to było kontynuacją cyklu szkoleń i przygotowań dla Centrów Integracji Społecznej funkcjonujących w województwie lubuskim do przeprowadzenia w trzech z nich (wyłonionych podczas konkursu), procesu pilotażu wstępnej koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym na przełomie 2017r. i 2018r.

NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ II SPOTKANIE

       Na spotkaniu kontynuowany był temat z poprzedniego spotkania, tj. „Wstęp do standardów
i ustalenie zakresu standardów obligatoryjnycha jego uczestnicy w podziale na grupy ustalali standardy minimum (obligatoryjne) i fakultatywne, które następnie przedstawiciele poszczególnych grup prezentowali pozostałym uczestnikom i wspólnie z nimi, po burzliwych dyskusjach, nadawali im ostateczną treść oraz zapis.

       Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Kowalska z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia,  ekspert krajowy w dziedzinie polityki i ekonomii społecznej, odpowiedzialna za opracowanie koncepcji systemu standaryzacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym – Centrów Integracji Społecznej (CIS) w województwie lubuskim.