Plan Wizyt

Harmonogram 13'X'2017

31 sierpnia zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Do 15 września osoby, które przesłały zgłoszenie zostaną poinformowane telefonicznie oraz mailowo o zakwalifikowaniu się na wizytę studyjną.

Miejsce wizyty: Poznań
Data: 13.X.2017
Czas trwania: 1 dzień od godz. 8:00 do godz. 20:15

GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ MIEJSCE ZAJĘĆ
08:00 Wyjazd z Zielonej Góry  
10:00 Przejazd z Zielonej Góry do Poznania ul. św. Wincentego 6/9, Poznań 
  Spotkanie  
10:00 - 11:30 Spotkanie w Wielkopolskim Centrum Ekonomii Solidarnej: Wprowadzenie do historii ekonomii społecznej w Polsce tworzonej przez przedstawicieli Fundacji „Barka” w latach 2000 – 2006. Przedstawienie historii Fundacji Barka, jako modelu rozwoju jednostki w duchu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz przekazanie informacji o działalności podejmowanej przez Sieć Barka w Polsce, Europie i na świecie. (przerwa kanapkowo-kawowa). Spotkanie z kadrą Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Fundację Barka: przedstawienie historii i bieżącej działalności w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej, współpracy z JST oraz z biznesem Centrum Ekonomii Solidarnej
11:30 - 11:45 Przejazd na ul. Śródka 6, Poznań  
  Spotkanie  
11:45 - 13:45 Spotkanie w Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Stół”: etapy powstania i rozwoju, współpraca z firmami w ramach strategii CSR, tworzenie konsorcjum PES. Przedstawienie zespołu „Wspólny Stół”
13:45 - 14:30 Obiad przygotowany przez spółdzielnię „Wspólny Stół”
14:30 - 15:00 Przejazd na ul. Górna Wilda 70  
15:00 - 16:00 Spotkanie  
  Spotkanie w Spółdzielni Socjalnej „Ciacho”: przedstawienie początków działalności, wyzwania oraz perspektywy (poczęstunek kawowy) Spółdzielnia Socjalna „Ciacho”
16:00 - 16:45 Przejazd na ul. Orzeszkowej 13/1a  
16:45 - 18:15 Spotkanie  
  Spotkanie w Spółdzielni Socjalnej „Furia”: historia powstania, wyzwania, dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie, współpraca z JST oraz biznesem Spółdzielnia Socjalna "Furia"
18:15 - 20:15 Powrót do Zielonej Góry  

Szczegóły dotyczące wyjazdu (miejsce zbiórki) zostaną opublikowane we wrześniu br.