Plan Wizyt

Harmonogram X'2016

Miejsce wizyty: Wrocław – Nadodrze (dzielnica)
Data: 10.X.2016
Czas trwania: 1 dzień od godz. 8:00 do godz. 18:00

Wyjazd z Zielonej Góry: zbiórka 10.10.2016r. godz. 7:50 , parking Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, za halą CRS,  ul. Sulechowska 41, Zielona Góra.

GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ MIEJSCE ZAJĘĆ
08:00:00 Wyjazd  
10:30:00 Przyjazd + serwis kanapkowo–kawowy WSS PANATO 
  Zajęcia  
 

Prezentacja – warsztaty; wizyta studyjna w WSS PANATO – spółdzielnia w branży kreatywnej:

Warsztaty podzielone będą na cztery/pięć modułów tematycznych)

  1. historia założenia, oprowadzenie po pracowni, prezentacja członków zespołu
  2. model biznesowy i oferta; budowanie relacji z biznesem i instytucjami publicznymi; marketing, pozyskiwanie zleceń
  3. model organizacyjny – jak funkcjonuje kooperatywa w praktyce, rola i funkcja zarządu; klastrowanie i współpraca z innymi PSami; kierunki rozwoju – eksport, sieciowanie, rozwój marek-córek;
  4. omówienie działalności na rzecz społecznoności lokalnej; realizacja misji spółdzielni (praktyczne askspekty funkcjonowania, kreowanie wizerunku PS jako społecznie odpowiedzialnego)
  5. fakultatywnie – omówienie formalnoprawnych aspetków funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych (jeśli grupa wyrazi taką potrzebę).
 
10:45-13:15 Warsztaty WSS PANATO
  Warsztaty poprowadzi Paulina Ograbisz
(rola moderatora całego dnia)
 
 

Paulina Ograbisz - ekspert w dziedzinie ekonomii społecznej. Przeprowadziła łącznie blisko 200 h zajęć/warsztatów/wykładów dot. ekonomii społecznej w Polsce w języku polskim angielskim (formalne aspekty funkcjonowanie, praktyczne aspekty funkcjonowania, modele biznesowe, marketing, promocja w PES). Wielokrotna panelistka na lokalnych i krajowych konferencjach (m.in. Forum Spółdzielni Socjalnych, TEDX Rava Riwer, Zielony Ujazdów; Festiwal Planet Doc.; Forum Pracy we Wrocławiu i inne); Autorka felietonów dot ekonomii społecznej (publikacje na ekonomiaspoleczna.pl). Na co dzień prezeska i dyr. zarządzająca Spółdzielnią Socjalną PANATO – podmiot wielokrotnie nagradzany w konkursach lokalnych i ogólnopolskich – więcej o spółdzielni: http://panato.org/o-nas/;

Z wykształcenia Magister Nauk Społecznych (spec. Marketing i PR; dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego);

Ukończone kursy z certyfikatem z zakresu zarządzania projektami (metodyki: Prince2, PMbok, Scrum).

 
13:30-15:00 Obiad SS Dakini
  Powrót spacerem do spółdzielni PANATO szlakiem wrocławskich galerii i rzemieślników (dzielnica Nadodrze)  
15:00-15:45 Zajęcia WSS PANATO
  Warsztaty kreatywne z sitodruku w spółdzielni socjalnej PANATO – każdy uczestnik będzie mógł wykonać samodzielnie nadruk na torbie (grafika wrocławska), którą zachowa w formie gadżetu-pamiątki  
15:00-18:00 Serwis kawowy (w tle) SS BIZON
16:00-18:00 Zajęcia SS BIZON
 

Spółdzielnia Socjalna BIZON - prowadzi klubokawiarnię na wrocławskim Nadodrzu. Jako pierwsi w Polsce testowali model biznesowy – płatności za spędzony czas i open bar oraz formułę „jesz i pijesz, ile chcesz - płacisz, ile chcesz”

Podczas prezentacji omówione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania spółdzielni w branży gastronomicznej, zostanie również wykonany cupping – testowanie naparów kawowych; omówienie technik parzenia kaw (także alternatywnych).

Prowadzący część wykładową: dr Roland Zarzycki, ekspert w zakresie ES, ekonomii klasycznej i nauk politycznych; wielokrotny panelista na konferencjach krajowych i zagranicznych; członek Spółdzielni Socjalnej BIZON; przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń/warsztatów/wykładów w zakresie ES; panelista, moderator, działacz społeczny, naukowiec.

Prowadzący część praktyczną – pracownicy spółdzielni

 
18:00:00 Zakończenie zajęć, wyjazd