Europejskie Regiony Gospodarki Społecznej. Lubuskie Forum 2018

BAB

Witaj na stronie Lubuskiego Forum

Lubuskie Forum.Europejskie Regiony Gospodarki Społecznej odbyło się w dniu 28 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wspierających sektor ekonomii społecznej, administracji rządowej, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nauki, a także biznesu. Łącznie w przedsięwzięciu udział wzięło ponad 200 uczestników. DZIĘKUJEMY ZA TAK DUŻE ZAINTERESOWANIE.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna tutaj KLIK

Organizatorem Forum był:

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze – organizator procesu koordynacji i monitorowania sektora ekonomii społecznej. Od grudnia 2015 r. realizuje projekt „Efekt Synergii - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 2020. Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim.

Dziękujemy Współorganizatorom i Partnerom medialnym za pomoc i wsparcie w realizacji, którymi byli:

  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze (prowadzony przez konsorcjum: Fundację na rzecz Collegium Polonicum, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Zielonej Górze);
  • Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. (prowadzony przez konsorcjum: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie);
  • Uniwersytet Zielonogórski,Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego – w ramach zawartego porozumienia wieloletni partner wspólnych przedsięwzięć w regionie;
  • Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej zespół ludzi powołany uchwałą  nr 23/278/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 r., społecznie angażujących się w działania związane z wyznaczaniem wizji i kierunków rozwoju lubuskiej ekonomii społecznej. Ich zadaniem jest  opiniowanie i kreowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dot. ES z uwzględnieniem kierunków określonych w Lubuskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015 – 2020;
  • Regionalne media: Polskie Radio „Radio Zachód”, Radio Zielona Góra, Telewizja Polska, Odział Gorzów Wlkp., Gazeta Lubuska - to wieloletni partnerzy medialni, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze realizują projekty o charakterze społecznym.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja działań, związanych z sektorem ekonomii społecznej (ES), wymiana doświadczeń oraz skuteczne implementowanie dobrych praktyk na poziomie lokalnym i regionalnym. Ponadto, łączenie środowisk, związanych z sektorem ekonomii społecznej, podnoszenie kompetencji osób działających w obszarze ES, prowadzące do zwiększenia wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnych.

W ramach forum podjęliśmy dialog między innymi nt.: działań na rzecz tworzenia porządku prawnego i społecznego, sprzyjającego rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce i regionie, sieciowania podmiotów ekonomii  społecznej, warunków koniecznych do dobrego funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej w Unii Europejskiej/kraju/regionie.