Europejskie Regiony Gospodarki Społecznej. Lubuskie Forum 2018