Europejskie Regiony Gospodarki Społecznej. Lubuskie Forum 2018

Program

Co będzie się działo

 28.09.2018, ZIELONA GÓRA, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

 
10:00 REJESTRACJA PRZY KAWIE
BLOK I EKONOMIA SPOŁECZNA W EUROPIE –  moderator Mateusz Czechowski
11:00 OTWARCIE KONFERENCJI

ELŻBIETA ANNA POLAK,

Marszałek Województwa Lubuskiego

11:10 Ekonomia społeczna jako odpowiedź na faktyczne potrzeby wspólnoty

JAKUB PIOSIK,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

11:15 Rola EKES w rozwoju ekonomii społecznej
 i solidarnej w Europie 
KAROLINA DRESZER-SMALEC, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
11:30 Innowacje społeczne w Europie. Przykłady wdrożeń i możliwości współpracy GRZEGORZ DROZD, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorczości i MŚP
11:45 Cztery lata po głosowaniu nad ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej we Francji - co udało się dzięki niej osiągnąć, jakie są dalsze perspektywy? JEAN-MARC ROIRANT, La Ligue de l’enseignement oraz Civil Society Europe
12:00 Bank czasu jako szansa dla ekonomii społecznej LUKAS VALEK, Uniwersytet  Hradec Kralove, Czechy
12:15 Ekonomia społeczna w Polsce i we Włoszech: wnioski
 po 12 latach współpracy w projektach międzynarodowych
MARIUSZ WOJTOWICZ, Domus Italia
12:30 Więzi, dom, wspólnota, polityka społeczna: czy można zapewnić jednocześnie jakość i ilość? Doświadczenia Spółdzielni Socjalnej AZALEA LINDA CROCE, Spółdzielnia Socjalna AZALEA, Włochy – Werona
12:45 DYSKUSJA
13:00 PRZERWA KAWOWA
BLOK II EKONOMIA SPOŁECZNA – POLSKA I REGION  – moderator Anna Mielczarek-Żejmo
13:25 Ekonomia społeczna i solidarna w Polsce. Porządek prawny i społeczny sprzyjający rozwojowi ekonomii społecznej CEZARY MIŻEJEWSKI, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
13:40 Przedsiębiorczość społeczna a spójność lokalna

MARIUSZ KWIATKOWSKI, Uniwersytet Zielonogórski

SEBASTIAN CYCUŁA, Stowarzyszenie DALEJ RAZEM

14:00 Przedsiębiorczość społeczna w Lubuskiem – przepis na sukces

DANIEL FĄFERKO, Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA

JOANNA SZYMAŃSKA, Spółdzielnia Socjalna PANI SOWA

14:20 DYSKUSJA
14:40 PRZERWA OBIADOWA
BLOK III WORLD CAFE – WARSZTATY SIECIUJĄCE
15:15

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Pracownia Spójności Społecznej

DOROTA BAZUŃ

JOANNA FRĄTCZAK-MÜLLER

ANNA MIELCZAREK-ŻEJMO

MARIUSZ KWIATKOWSKI

15:45 ZAKOŃCZENIE