O projekcie

Badania

W ramach działania prowadzone są badania i analizy, których podstawą jest monitoring i ewaluacja funkcjonowania podmiotów ES oraz charakterystyka kierunków rozwoju ES w regionie województwa lubuskiego.

Działania projektowe to m.in.:

  • monitoring i ewaluacja funkcjonowania podmiotów ES
  • agregowanie informacji na temat rozwoju ES na obszarze województwa lubuskiego
  • tworzenie wsparcia badawczego dla poszczególnych działań projektu