O projekcie

Programowanie

Celem działania jest wzmocnienie roli podmiotów ES we wspólnotach samorządowych poprzez włączanie rozwiązań z zakresu ES do dokumentów strategicznych gmin i powiatów oraz  upowszechnienie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych.

Działania projektowe to m.in.:

  • inicjowanie włączania innowacyjnych rozwiązań z obszaru ES do dokumentów strategicznych gmin i powiatów
  • opracowanie przewodnika stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych.