O projekcie

Współpraca

Celem działania jest wyznaczanie kierunków rozwoju ES poprzez koordynację prac Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tworzenie sieci współpracy podmiotów ES oraz angażowanie społeczności lokalnych w realizację polityk publicznych.

Działania projektowe to m.in.:

  • koordynacja rozwoju lubuskiej ES
  • tworzenie sieci współpracy podmiotów ES
  • zapewnienie funkcjonowania Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • podnoszenie aktywności społecznej mieszkańców w ramach Akademii Liderów Lokalnych