Strona główna

Ośrodki wsparcia ES

W naszym województwie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, posiadające akredytację, które działają w ramach konsorcjów.

I konsorcjum składa się z Lidera, czyli Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach oraz dwóch partnerów, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze – FRDL.

Liderem II konsorcjum jest Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp., partnerami są Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie.