SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ODKRYWAMY LUBUSKIE"

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ODKRYWAMY LUBUSKIE"

Spółdzielnia utworzona została w marcu 2012 roku. Zajmuje się obsługą ruchu turystycznego, organizacją imprez.