SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "PoMoC"

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "PoMoC"

Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy „PoMoc” przywraca  na rynek pracy  osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby o niskiej zatrudnialności oraz umożliwia osobom bezrobotnym aktywizację zawodową;

Głównym celem Spółdzielni  są  cele społeczne, takie jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i zawodowa.

Spółdzielnia została założona przy wsparciu ze strony projektu "Lubuskie inkubatory inicjatyw ekonomii społecznej". Powstała 27.11.2014 roku w Gorzowie Wlkp. Obecnie spółdzielnia działa we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych "KRĄG" Gorzów Wlkp. Dzięki temu działalność spółdzielni przyczynia się do wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i pomaga im zdobyć stałą pracę.

Spółdzielnia "PoMoc" specjalizuje się w świadczeniu usług zaopatrzeniowo-remontowo-ogrodniczych, oferując dobrą jakość wykonania oraz konkurencyjne ceny.