WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA "MAGMA"

WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA "MAGMA"
ul. Stefana Batorego 3
66-330 Pszczew

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Magma” wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem terenów zielonych.