Zapytania ofertowe

09.02.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: moderowanie i udział w spotkaniu dotyczącym koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS,...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
15.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W TRZECH SPOTKANIACH SIECI WSPÓŁPRACY OWES W 2018 R.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.02.2018r., dotyczącego moderowania i udziału w moderowania i udziału w trzech spotkaniach sieci współpracy OWES w 2018 r. informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

>
13.02.2018
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS,...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
14.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 20 OSÓB NA POTRZEBY DWÓCH JEDNODNIOWYCH...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych  (6 godzinnych) posiedzeń Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społeczne...

>
26.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych (6 godzinnych)...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
26.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych (6 godzinnych)...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
06.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W PIERWSZYM POSIEDZENIU CZŁONKÓW REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.01.2018r., dotyczącego moderowania i udziału w pierwszym posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2018r. informuje, że została wybrana oferta...

>
06.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 20 OSÓB NA POTRZEBY DWÓCH JEDNODNIOWYCH...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych  (6 godzinnych) posiedzeń Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społeczne...

>
02.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW TELEWIZYJNYCH.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 24.01.2018r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.: współorganizacja konkursu dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasi...

>
02.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW RADIOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.: współorganizacja konkursu dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasi...

>
02.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ DLA 10 OSÓB WRAZ Z POCZĘSTUNKEIM, NA POTRZEBY 6 SPOTKAŃ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018 r. dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra informuje, że została wybrana ofert...

>
01.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 15 OSÓB W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA NA P...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 23.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Zielona Góra na potrzeby dwóch spotkań sieci współpracy OWES informuje, że została wybrana ofert...

>
01.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 15 OSÓB W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW WLKP. NA P...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 23.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Gorzów Wlkp. na potrzeby spotkania sieci współpracy OWES informuje, że została wybrana oferta zł...

>
23.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Zielona Góra

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
23.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Gorzów Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
31.01.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. WYKONANIE USŁUGI HOTELARSKO – RESTAURACYJNEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SALI WARSZTATOWEJ NA 5 – DWUDN...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów informuje, że została wybrana oferta złożona przez Dwór Kolesin prowadzony przez Gościniec „Agrotabera”, Karczma T...

>
31.01.2018
Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie dot. wykonania materiałów dla uczestników wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018 r., dotyczącego wykonania materiałów dla uczestników wraz z dostawą, informuje, że została wybrana oferta złożona przez Dalej Razem sp. z o.o, ul. Sienkiewicza 10, 65-...

>
19.01.2018
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
26.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. moderowania i udziału w pierwszym posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Wojewó...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
24.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW TELEWIZYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spo...

>
19.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW RADIOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społec...

>
19.01.2018
zapytanie ofertowe - zapewnienie sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
19.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie materiałów dla uczestników wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
12.01.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - SKŁAD, WYDRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI W NKŁADZIE 300 SZTUK

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.01.2018 r., na zadanie pn.: skład, wydruk oraz dostawę publikacji w nakładzie 300 sztuk, sprawa nr ROPS.V.514.15.2017 informuje, że została wybrana oferta, złożona przez Spółdzielnię Socj...

>
02.01.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SKŁAD, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ PUBLIKACJI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,
w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prioryteto...

>