Zapytania ofertowe

08.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAD.: Przeprowadzenie warsztatu pt. „Warsztaty stosowania klauzul społecznych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
08.11.2018
Zapytanie Ofertowe na usługę wynajęcia sali Konferencyjnej wraz z nagłośnieniem dla 100 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
07.11.2018
Zapytanie ofertowe na zad. pn.: zapewnienie poczęstunku dla 40 osób na potrzeby warsztatów dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Ró...

>
04.10.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTEPOWANIA - PRZEPROWADZENIE 6 POWIATOWYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 24.09.2018 r., dotyczącego przeprowadzenia 6 powiatowych spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialne...

>
24.09.2018
PRZEPROWADZENIE 6 SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH NA TEMAT ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

>
17.09.2018
RELACJA z wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w BRZEZINACH, ŁODZI i WARSZAWIE

Tym razem, podczas dwudniowej wizyty studyjnej w dniach 13-14 września br., odwiedziliśmy miasta: Brzeziny, Łódź i Warszawę.

Wizyta miała na celu wsparcie merytoryczne, rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez usprawnienie warsztatu pracy, kwalifikacji...

>
11.09.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W DWÓCH SPOTKANIACH SIECI WSPÓŁPRACY OWES W 2018 R.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 30.08.2018r., dotyczącego moderowania i udziału w moderowania i udziału w dwóch spotkaniach sieci współpracy OWES
w 2018 r. informuje, że została wybrana oferta złożona przez Pana Zbigniewa Pra...

>
06.09.2018
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę promocyjno-reklamową

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 29.08.2018 r., dotyczącego zamówienia na usługę promocyjno-reklamową w zakresie realizacji 1 szt. ścianki reklamowej oraz 150 szt. papierowych toreb promocyjnych informuje, że

>
30.08.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. moderowania i udziału w dwóch spotkaniach sieci współpracy OWES w 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
29.08.2018
Zapytanie Ofertowe na usługę promocyjno-reklamową

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
22.05.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - na usługę promocyjno-reklamową dla 30 PES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.05.2018 r., na zadanie pn.: usługa promocyjno-reklamowa dla 30 podmiotów ekonomii społecznej, realizowana na podstawie bonów informuje,

>
21.05.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. PRZEPROWADZENIE DWÓCH WARSZTATÓW DLA INTERESARIUSZY LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 09.05.2018r., dotyczącego przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES dotyczących zagadnień związanych ze zmianami w ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz współpracą...

>
14.05.2018
Ogłoszenie - organizacja i przeprowadzenie czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do PES w Hiszpanii

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia...

>
14.05.2018
Zapytanie ofertowe na usługę promocyjno-reklamową dla 30 PES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
10.05.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - PRZEPROWADZENIE 12 POWIATOWYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.04.2018 r., dotyczącego przeprowadzenia 12 powiatowych spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialn...

>
09.05.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
09.05.2018
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. wynajęcie sali konferencyjnej na dwa warsztaty po 40 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.04.2018r., dotyczącego wynajęcia sali konferencyjnej na dwa warsztaty po 40 osób

informuje, że zostały wybrane oferty złożone przez Wojewódzką i Mie...

>
09.05.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU NA DWA WARSZTATY PO 40 OSÓB

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.04.2018r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na dwa warsztaty po 40 osób, tj.:

a)         zapewnienie poczęstunku na warsztat dla interesariuszy LPRE...

>
27.04.2018
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na dwa warsztaty po 40 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
27.04.2018
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. wynajęcie sali konferencyjnej na dwa warsztaty po 40 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
19.04.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE 12 POWIATOWYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH NA TEMAT STOSOWANIA ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

>
12.04.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - ZAPEWNIENIEPOCZĘSTUNKU NA 12 SPOTKAŃ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru  najkorzystniejszej „oferty” na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na potrzeby 12 powiatowych spotkań informacyjnych dla  ok. 20 osób każde, na terenie województwa lubuskiego,...

>
11.04.2018
ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018r., na zadanie pn.: usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną,

informuje, ż...

>
06.04.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W TRZECH POSIEDZENIACH CZŁONKÓW RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.03.2018r., dotyczącego moderowania i udziału w trzech posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2018r. informuje, że została wybrana oferta z...

>
29.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU NA 12 SPOTKANIACH POWIATOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytet...

>
26.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. moderowania i udziału w trzech posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Wojewód...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
27.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re...

>
19.03.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w postępowaniu, znak sprawy: ROPS.V.514.3.2018, na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną pełniona przez trzy osoby nie wyłoniono...

>
19.03.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. PRZEPROWADZENIE CYKLU 5 – DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW ORAZ 3 SZEŚCIOGODZINNYCH LABORATORIÓW DLA UCZE...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 06.03.2018r., dotyczącego przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 3 sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych informuje, że została wybrana oferta złożona...

>
12.03.2018
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na czterostronicową wkładkę do gazety

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 28 luty 2018 r., na zadanie pn.: czterostronicowa wkładka do gazety informuje, że

>
07.03.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ DLA 20 OSÓB WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM NA POTRZEBY 3 LABORATORIÓW AKADE...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.02.2018r., dotyczącego  zapewnienia sali szkoleniowej dla 20 osób wraz
z poczęstunkiem na potrzeby 3 – jednodniowych (sześciogodzinnych) laboratoriów Akademii Liderów Lokalnych na teren...

>
06.03.2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re...

>
06.03.2018
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 3 – sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestni...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
28.02.2018
UWAGA! Zmiana treści szopz dot. usługi pn. przygotowanie, zamieszczenie i publikacja czterostronicowej wkładki do gazety

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
27.02.2018
Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na potrzeby 3 laboratoriów na terenie miasta Zielona Góra

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
09.02.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: moderowanie i udział w spotkaniu dotyczącym koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS,...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
15.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W TRZECH SPOTKANIACH SIECI WSPÓŁPRACY OWES W 2018 R.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.02.2018r., dotyczącego moderowania i udziału w moderowania i udziału w trzech spotkaniach sieci współpracy OWES w 2018 r. informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

>
13.02.2018
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS,...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
14.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 20 OSÓB NA POTRZEBY DWÓCH JEDNODNIOWYCH...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych  (6 godzinnych) posiedzeń Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społeczne...

>
26.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych (6 godzinnych)...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
26.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych (6 godzinnych)...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
06.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. MODEROWANIA I UDZIAŁU W PIERWSZYM POSIEDZENIU CZŁONKÓW REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.01.2018r., dotyczącego moderowania i udziału w pierwszym posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2018r. informuje, że została wybrana oferta...

>
06.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 20 OSÓB NA POTRZEBY DWÓCH JEDNODNIOWYCH...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 26.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych  (6 godzinnych) posiedzeń Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społeczne...

>
02.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW TELEWIZYJNYCH.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 24.01.2018r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.: współorganizacja konkursu dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasi...

>
02.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW RADIOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.: współorganizacja konkursu dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasi...

>
02.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ DLA 10 OSÓB WRAZ Z POCZĘSTUNKEIM, NA POTRZEBY 6 SPOTKAŃ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018 r. dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra informuje, że została wybrana ofert...

>
01.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 15 OSÓB W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA NA P...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 23.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Zielona Góra na potrzeby dwóch spotkań sieci współpracy OWES informuje, że została wybrana ofert...

>
01.02.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM DLA 15 OSÓB W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW WLKP. NA P...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 23.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Gorzów Wlkp. na potrzeby spotkania sieci współpracy OWES informuje, że została wybrana oferta zł...

>
23.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Zielona Góra

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
23.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Gorzów Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
31.01.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. WYKONANIE USŁUGI HOTELARSKO – RESTAURACYJNEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SALI WARSZTATOWEJ NA 5 – DWUDN...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018r., dotyczącego zapewnienia sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów informuje, że została wybrana oferta złożona przez Dwór Kolesin prowadzony przez Gościniec „Agrotabera”, Karczma T...

>
31.01.2018
Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie dot. wykonania materiałów dla uczestników wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018 r., dotyczącego wykonania materiałów dla uczestników wraz z dostawą, informuje, że została wybrana oferta złożona przez Dalej Razem sp. z o.o, ul. Sienkiewicza 10, 65-...

>
19.01.2018
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
26.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. moderowania i udziału w pierwszym posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Wojewó...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
24.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW TELEWIZYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spo...

>
19.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW RADIOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społec...

>
19.01.2018
zapytanie ofertowe - zapewnienie sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu...

>
19.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie materiałów dla uczestników wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakre...

>
12.01.2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - SKŁAD, WYDRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI W NKŁADZIE 300 SZTUK

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.01.2018 r., na zadanie pn.: skład, wydruk oraz dostawę publikacji w nakładzie 300 sztuk, sprawa nr ROPS.V.514.15.2017 informuje, że została wybrana oferta, złożona przez Spółdzielnię Socj...

>
02.01.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SKŁAD, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ PUBLIKACJI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,
w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Prioryteto...

>