Zapytania ofertowe

16.08.2021

OGŁOSZONO POSTĘPOWANIE NA KOMPEKSOWĄ USŁUGĘ EDUKACYJNĄ W FORMIE WIZYT STUDYJNYCH

Usługa będzie realizowana w podziale na części:

I.     Jednodniowa wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych/zagród edukacyjnych w woj. lubuskim.

II.    Dwudniowa wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim i woj. wielkopolskim.

1. Przedmiotem zamówienia dla części

I. Jednodniowa wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych/zagród edukacyjnych w woj. lubuskim jest:

usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu wizyt studyjnych
do gospodarstw agroturystycznych/ zagród edukacyjnych*w woj. lubuskim, która obejmuje organizację edukacyjnych wizyt tematycznych w gospodarstwach agroturystycznych/ zagrodach edukacyjnych wraz z obsługą opiekuna, świadczenie usług transportowych, restauracyjnych i ubezpieczeniowych.  
 

W programie przewidziane wizyty do Gospodarstwa Agroturystycznego/ Zagroda Edukacyjna Koziołek Suchodołek w Nowej Zagrodzie oraz Gospodarstwa Agroturystycznego/ Zagrody Edukacyjnej Na Wzgórzu Anny Kotwickiej.

II.Dwudniowa wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim i woj. wielkopolskim jest:

organizacja edukacyjnych wizyt tematycznych w podmiotach ekonomii społecznej (PES) wraz z obsługą moderatora/opiekuna, świadczenie usług transportowych , hotelarskich, restauracyjnych, ubezpieczeniowych.

Program wizyty przygotowuje Zamawiający wskazując podmioty, które muszą zostać odwiedzone. Ponadto program może zostać wzbogacony o dodatkowe podmioty, które Wykonawca wskaże w ofercie. Wskazane podmioty muszą dotyczyć działalności CUS lub podmiotów świadczących usługi społeczne.

W pierwszym dniu wizyty odwiedzimy: Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, Centrum Usług Społecznych w Kramsku. Na drugi dzień wizyty przewidziane są odwiedziny w Fundacja Opieki i Troski, Cafe Równik, Dobra Karma- Spółdzielnia Socjalna.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/495442