Zapytania ofertowe

27.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej w podziale na części:

Część A. wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej,
tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 22 osób
(20 uczestników spotkania, 1 prowadzącego spotkanie oraz 1 przedstawiciela Zamawiającego), podczas dwudniowego spotkania;

Część B. wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej,
tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 20 osób podczas dwóch dwudniowych spotkań.

 

Oferty  należy  składać do dnia 12 marca 2019 r. godz. 830.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://bip.rops.lubuskie.pl/