Zapytania ofertowe

14.05.2018

Ogłoszenie - organizacja i przeprowadzenie czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do PES w Hiszpanii

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii”.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.bip.rops.lubuskie.pl