Zapytania ofertowe

31.05.2022

Promocja zagadnień ekonomii społecznej realizowanej na antenie telewizji o zasięgu min. regionalnym tj. na całe woj. lubuskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:promocja zagadnień ekonomii społecznej realizowanej na antenie telewizji o zasięgu min. regionalnym tj. na całe woj. lubuskie.

Szczegóły dot. zamówienia znajdują się na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111541

Ofertę należy złożyć do 07.06.2022 r. za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub przesłać na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl