Zapytania ofertowe

17.09.2018

RELACJA z wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w BRZEZINACH, ŁODZI i WARSZAWIE

Tym razem, podczas dwudniowej wizyty studyjnej w dniach 13-14 września br., odwiedziliśmy miasta: Brzeziny, Łódź i Warszawę.

Wizyta miała na celu wsparcie merytoryczne, rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez usprawnienie warsztatu pracy, kwalifikacji i umiejętności oraz implementację dobrych praktyk z Polski.

Pierwszego dnia wizyty odwiedziliśmy gminę Brzeziny (woj. łódzkie), która zaprezentowała politykę społeczną w zakresie wsparcia reintegracji społecznej i zawodowej poprzez wsparcie przedsiębiorczości społecznej, co przynosi wymierne korzyści dla całej społeczności lokalnej. Tu, Zastępca Burmistrza wraz z prezesem Spółdzielni Socjalnej COMUNAL SERVISE osób prawnych, przedstawili politykę komunalną, powierzaną do realizacji metodą IN HOUSE. Wdrażając takie rozwiązanie w gminie, zatrudnienie znalazło ok. 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a sama Gmina nie ma większych problemów z realizacją inwestycji.

Niezwykle ciekawy punkt programu stanowiła prezentacja działań FUNDACJI URBAN FORMS na terenach zrewitalizowanych w Łodzi.  Tu, została zaprezentowana ponadczasowa i ponad kulturowa wartość pracy wytwórczej, demokratyzacji produkcji i edukacji w powyższym zakresie. Dodatkowo omówiona została tematyka społeczna, która jest ściśle powiązana z doświadczeniami historycznymi tego miasta. Należy podkreślić, że duża część miasta została zrewitalizowana, a tak która jeszcze czeka na rewitalizację upiększona została muralami, wykonanymi także przez światowej sławy międzynarodowych artystów.

Spółdzielnia Socjalna FILHARMONIA SMAKU zapoznała nas z celami biznesowymi spółdzielni, a także arcydziełami tamtejszej kuchni, której część pracowników stanowią osoby z niepełnosprawnościami. Podawane dania są godne najwyższej klasy wirtuozów kulinarnych. To miejsce jest dowodem na wysoką i niepodważalną jakość usług przedsiębiorczości społecznej, i jednocześnie obala nadal (niestety) funkcjonujące w świadomości społecznej, stereotypy dotyczące pracy, wykonywanej przez osoby z niepełnosprawnością...

Ostatnim ale nadal niezwykle ciekawym łódzkim punktem było CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Łodzi, które zajmuje się realizacją indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, emocji, negocjacji, a także szkoleń zawodowych dla osób z niepełnosprawnością.

Podczas drugiego dnia wizyty, już w Warszawie, odwiedziliśmy m.in. Spółdzielnię Socjalną MARGINES, która prowadzi vegańską restaurację VEGAN BISTRO, gdzie nacisk kładą na jakości produktów, co zostało potwierdzone tabunem warszawiaków napierających na bistro w porze lunchu. Należy zaznaczyć, że celem nadrzędnym Spółdzielni jest realizacja reintegracji społeczno-zawodowej. W swojej działalności podkreślają istotę równości praw kobiet i mężczyzn czy niedyskryminacji ze względu na kolor skóry czy wyznanie religijne, a także godne warunki pracy.

Tego dnia gościliśmy także w FUNDACJI NA RZECZ INICJATYW SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNCH (FISE). Fundacja, oprócz swoich działań statutowych, prowadzi Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej gdzie odsłuchaliśmy prelekcji dot. spółdzielczości socjalnej w województwie mazowieckim oraz wzorcowej współpracy z urzędem miasta stołecznego Warszawa w zakresie stosowania klauzul społecznych, tym samym wsparcia przedsiębiorczości społecznej i skutecznej realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Naszym ostatnim punktem była prezentacja działań FUNDACJI HABITAT for Humanity Poland, która zajmuje się wsparciem w zakresie szeroko pojętej kooperatywy mieszkaniowej dla osób wykluczonych w tym rewitalizacją społeczną. Jak sami osobie mówią: „Dążą do tego aby każdy mieszkał godnie. Problemy mieszkaniowe w Polsce powodują szereg innych problemów – ludzie emigrują, odkładają decyzję o posiadaniu dzieci, nie są w stanie się usamodzielnić. Problemy te objawiają się na wiele sposobów, a my staramy się pomóc w każdym z przypadków, nie tylko wspomagając konkretne osoby, lecz także działając na rzecz zmian systemowych”.

ACH! WRÓCILIŚMY PEŁNI INSPIRACJI i REFLEKCJI NAD TYM CO JESZCZE DOBREGO MOŻNA ZDZIAŁAĆ! CHYLIMY TAKŻE CZOŁA PRZED EFEKTAMI PRAC I DZIAŁAŃ JAKIE ZAPREZENTOWAŁY NAM WIZYTOWANE PODMIOTY. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY IM POWODZENIA!

 

Fotorelacja z wizyty KLIK