Zapytania ofertowe

24.07.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE - DIAGNOZA STANU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 12.07.2019 r., dotyczącego przeprowadzenia diagnozy stanu ekonomii społecznej w województwie lubuskim (w tym ewaluacji OWES) informuje, że wybrana została oferta pana Mariusza Kwiatkowskiego.