Zapytania ofertowe

28.09.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE - POCZĘSTUNEK DLA 15 OSÓB NA SPOTKANIE W NOWEJ SOLI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.09.2020 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby spotkania informacyjnego dla  15 osób w Nowej Soli informuje, że wybrano ofertę Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej EDEN.