Zapytania ofertowe

24.06.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA ORGANIZACJĘ TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że rozstrzygnięto postępowanie na zadanie pn.: zaprojektowanie i przeprowadzenie gry terenowej na temat ekonomii społecznej oraz zapewnienie organizacji przestrzeni targowej i wystawienniczej oraz animacji.

Na ogłoszenie wpłynęły łącznie 4 oferty. Przyjęto oferty: na zaprojektowanie i przeprowadzenie gry terenowej– Fundacji Eratostenes,  na zapewnienie organizacji przestrzeni targowej i wystawienniczej – Fundacji Eko Jesz.