Zapytania ofertowe

06.05.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA SIECIUJĄCEGO PES O CHARAKTERZE REINTEGRACYJNYM - WTZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem "EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuje, że w ramach postępowania na zadanie pn. przeprowadzenie spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym - warsztaty terapii zajęciowej, wybrana została oferta Pana Łukasza Owczarka.