Zapytania ofertowe

15.11.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NT ORGANIZACJI PROMOCJI I ZWIĘKSZENIA WIDOCZNOŚCI LAUREATA KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, informuje, że zadanie pn.  Organizacja promocji i zwiększenie widoczności laureata konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego poprzez zakup banerów, roll-upów i odzieży roboczej oznakowanej logo laureata zrealizuje Spółdzielnia Socjalna Gorący Garnuszek, która uzyskała w ocenie największą ilość punktów.