Zapytania ofertowe

01.12.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NT ZAPEWNIENIA SALI SZKOLENIOWEJ Z POCZĘSTUNKIEM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, informuje,żesalę szkoleniową wraz z poczęstunkiem na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w dn. 13.12.2021 r. zapewni Spółdzielnia Socjalna Victoria z Gorzowa Wielkopolskiego.