Zapytania ofertowe

22.11.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - POCZĘSTUNEK NA SPOTKANIE DO 60 OSÓB

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.11.2018 r. dotyczącego zapewnienia poczęstunku na spotkanie dla 60 osób, nr sprawy ROPS.V.514.9.2018 informuje, że została wybrana oferta złożona przez Odrzańską Spółdzielnię Socjalną.