Zapytania ofertowe

04.10.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTEPOWANIA - PRZEPROWADZENIE 6 POWIATOWYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 24.09.2018 r., dotyczącego przeprowadzenia 6 powiatowych spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego informuje, że została wybrana oferta następujące oferta pani Magdaleny Falkowskiej.