Zapytania ofertowe

22.11.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - SALA KONFERENCYJNA DLA 60 OSÓB

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.11.2018 r. dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej na spotkanie dla 60 osób, nr sprawy ROPS.V.514.10.2018 informuje, że została wybrana oferta złożona przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.