Zapytania ofertowe

12.01.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - SKŁAD, WYDRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI W NKŁADZIE 300 SZTUK

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.01.2018 r., na zadanie pn.: skład, wydruk oraz dostawę publikacji w nakładzie 300 sztuk, sprawa nr ROPS.V.514.15.2017 informuje, że została wybrana oferta, złożona przez Spółdzielnię Socjalną WeDo Studio.