Zapytania ofertowe

11.04.2018

ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018r., na zadanie pn.: usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną,

informuje, że zostały wybrane następujące oferty:

w części A: oferta pani Agnieszki Nowak

w części B: oferta pani Magdaleny Popłońskiej-Kowalskiej