Zapytania ofertowe

12.04.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - ZAPEWNIENIEPOCZĘSTUNKU NA 12 SPOTKAŃ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru  najkorzystniejszej „oferty” na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na potrzeby 12 powiatowych spotkań informacyjnych dla  ok. 20 osób każde, na terenie województwa lubuskiego, z podziałem na dwie części wybrano

dla części A: Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski,

dla części B: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Eden z Kożuchowa.