Zapytania ofertowe

02.06.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE - PRZEPROWADZENEI DWÓCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 18.05.2021 r., sprawa nr ROPS.V.514.4.2021 r. dotyczącego przeprowadzenia dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych przez JST, informuje że została wybrana oferta pana Mariusza Kwiatkowskiego.