Zapytania ofertowe

28.09.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE - PRZEPROWADZENIE DWÓCH SPOTKAŃ NT. EKONOMII SPOŁECZNEJ W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.09.2020 r., dotyczącego przeprowadzenia dwóch spotkań informacyjnychna temat uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego informuje, że wybrana została oferta pani Magdaleny Popłońskiej-Kowalskiej.