Zapytania ofertowe

17.11.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE: PRZEPROWADZENIE DWÓCH WARSZTATÓW DLA INTERESARIUSZY LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 03.1.20120  r. na przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES pt. „Budowanie silnego i zaangażowanego zespołu” oraz „Delegowanie zadań” z uwzględnieniem w obu tematach zagadnień związanych z organizacją pracy zdalnej informuje, że wybrana została oferta firmy szkoleniowej Instytut Inspiracji Damian Dec.