Zapytania ofertowe

09.03.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 18.02.2020 r., dotyczącego usługi doradztwa specjalistycznego składającej się z dwóch części  informuje, że zostały wybrane następujące oferty:

dla części A: oferta pani Magdaleny Popłońskiej-Kowalskiej

dla części B: oferta pani Marty Jankowiak-Romanowskiej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 18.02.2020 r., dotyczącego usługi doradztwa specjalistycznego składającej się z dwóch części  informuje, że zostały wybrane następujące oferty:

dla części A: oferta pani Magdaleny Popłońskiej-Kowalskiej

dla części B: oferta pani Marty Jankowiak-Romanowskiej