Zapytania ofertowe

02.06.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE - ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM NA POTRZEBY POSIEDZENIA RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że rozstrzygnięto postępowanie na zadanie pn: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego.

Wybrano ofertę Spółdzielni Socjalnej Nasze Zaodrze w Nietkowicach.