Zapytania ofertowe

02.08.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego w obiekcie prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Społeczne, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 25.07.2019r., informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  złożoną przez Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA