Zapytania ofertowe

13.03.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUGI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 05.03.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę pn. wykonanie nośników reklamy, obejmujących usługę promocyjno-reklamową wraz ze znakowaniem, realizowaną w ramach zadania uwidocznienia podmiotów ekonomii społecznej (PES) w woj. lubuskim, informuje, że

została wybrana oferta, złożona przez DALEJ RAZEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.