Zapytania ofertowe

02.02.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW RADIOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.: współorganizacja konkursu dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasięgu regionalnym, w tym: produkcja i emisja cyklu 15 audycji i reportaży radiowych oraz produkcja i emisja spotu radiowego  informuje, że

została wybrana Oferta Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Zielonej Górze Radio Zachód.