Zapytania ofertowe

02.02.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW TELEWIZYJNYCH.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 24.01.2018r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.: współorganizacja konkursu dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasięgu regionalnym, w tym produkcja i emisja: min. 3 audycji telewizyjnych, min. 1 spotu w formie news’u reklamowo-promocyjnego w TV emitowanego 50 razy w m-cu oraz min. 1 felietonu/reportażu telewizyjnego.  informuje, że

została wybrana Oferta TVP S.A. Oddział Terenowy Gorzów Wlkp.