Zapytania ofertowe

19.11.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAD. DOT. PRZEPROWADZENIA WARSZTATU PT. „WARSZTATY STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.11.2018r. dot. , przeprowadzenia warsztatu dla interesariuszy LPRES pt. „warsztaty stosowania klauzul społecznych” informuje, że została wybrana oferta złożona przez Panią Magdalenę Falkowską.