Zapytania ofertowe

21.05.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. PRZEPROWADZENIE DWÓCH WARSZTATÓW DLA INTERESARIUSZY LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 09.05.2018r., dotyczącego przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES dotyczących zagadnień związanych ze zmianami w ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz współpracą Przedsiębiorstw Społecznych z samorządem terytorialnym informuje, że została wybrana oferta złożona przez Pana Cezarego Miżejewskiego.